Analiză SWOT

ERŐSSÉGEK

-erdőgazdálkodási alap

-erdei gyümölcs, gomba

-településhez közeli természetvédelmi területek

-gazdag állat- és növényvilág

-hegyvidéki táj

-gazdag építészeti örökség

-borvízforrások

-országosan elismert borvíztöltőde

-hagyományos állattartás

-népi hagyományok és szokások

-közúti és vasúti közlekedés

-megyei- országos- és európai utak jó minősége

-turisztikai látványosságok (Nagyhagymás, Gyilkos-tó, Békási szoros, Borszék)

-fafeldolgozó üzemek

-egyesületek sokfélesége

GYENGESÉGEK

-negatív népvándorlási mutatók

-a lakosság elöregedése

-gyenge egészségügyi ellátás

-alacsony születési arány

-terméketlen területek, a mezőgazdasági állattartók alul-finanszírozása, trágyatárolók hiánya

-munkahelyek hiánya

-kevés egészségügyi ellátást biztosító vállalkozás

-az épített örökségek rossz állapota

-elégtelen tejfeldolgozás a térség potenciáljához viszonyítva

-hagyományos termékek hiánya

-elavult turisztikai infrastruktúra

-vállalkozás épületeinek hiánya

-alacsony nem-mezőgazdasági tevékenység

-közhivatalok energetikai ellátásának alacsony hatékonysága

-társadalmi csoportokat szolgáló központok hiánya

-a szabványoknak nem megfelelő közvilágítás

-kihasználatlan régi épületek

-félreeső települések csatornázási rendszer hiánya

LEHETŐSÉGEK

-síközpontok modernizálása, kibővítése

-éghajlatváltozás kihasználása

-visszanemtérítendő uniós támogatások különböző más területeken

-új turisztikai formák: hagyományőrzés, vallási turizmus

-információ átadás a helyi farmerek és vállalkozások között

-költségvetési alap szociális szolgáltatásokra

-hagyományos, egészséges élelmiszerek keresletének növelése

VESZÉLYEK

-a képzett munkaerő elvándorlása

-tőke hiány

-gazdasági/pénzügyi válság

-a tej krízis folytatódik az európai piacon

-az EU-s alapok korlátozása

-változtatások a helyi költségvetésben

-a szabályzat változtatása

-árvízveszély

-a kommunizmusból megmaradt negatív tapasztalatok

-a foglalkoztatottak csökkenése, képzési minőség miatt

-etnikai feszültségek

-a politika nem megfelelő hozzáállása az autópályák építéséhez

-a legközelebbi repülőtér 120-150 km-re