LEADER program

Az Európai Bizottság LEADER programja

Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale

„A vidéki gazdaság fejlesztését célzó intézkedések összekapcsolása”

A vidékfejlesztés új lehetőségeit rejtő LEADER program az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi kezdeményezése. Különlegessége, hogy a helyi problémák megoldását az ott élőkből alakult helyi akciócsoportok (HACS) irányításával és aktív közreműködésével valósítja meg.

A LEADER elősegíti, hogy:

 • mint vidéki terület, új módokat találjunk versenyképességük fenntartására, növelésére;
 • a lehető legjobban használjunk ki adottságainkat;
 • választ találjunk az előttünk álló kihívásokra

Például:

 • a munkalehetőségek hiányára;
 • a szolgáltatásbiztosítás alacsony szintjére;
 • a népesség elöregedésére

A  sikeresen megvalósított LEADER Program lehetséges eredményei:

 • A helyi szereplők (lakosság, vállalkozások stb.) közötti kapcsolatok és együttműködések erősödnek;
 • Gazdasági és egyéb együttműködések, hálózatok jönnek létre térségen belül és kívül;
 • Innovatív (újító), eredményes és a szükségleteknek megfelelő beruházások, fejlesztések valósulnak meg;
 • Új vállalkozások, szolgáltatások, tevékenységek jönnek létre, a munkalehetőségek bővülnek, az életminőség javul;
 • A térség erőforrásai (természeti-, épített-, kulturális örökség stb.) fenntartható módon kerülnek hasznosításra, megőrzésre;
 • A Program eredményei közvetve vagy közvetlenül a térség minden vállalkozására, lakosára stb. pozitív hatással vannak;
 • A helyi társadalom szervezettsége javul;
 • Életképes vidéki közösségek alakulnak, fejlődnek ki

A LEADER lényege

 • Egy térség vállalkozói, civil szervezetei és önkormányzatai összefognak, létrehoznak egy Helyi Közösséget;
 • A HELYI KÖZÖSSÉG a helyi adottságok és elképzelések alapján megalkotja a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, amelyben meghatározza azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósulása a térség problémáin segít;
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát a térség lehető legszélesebb körű nyilvánosságának bevonásával alakítjuk ki, az abban foglaltak társadalmilag elfogadottak;
 • A Stratégiát az Irányító Hatóság (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) megvizsgálja, és ha megfelelőnek találja, a megvalósításhoz egy keretösszeget bocsát a Helyi Közösség rendelkezésére;
 • A kiválasztott Közösségek ezután pályázatokat írnak ki a térségi önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások stb. számára a Stratégiában foglaltak megvalósítása érdekében;
 • A nyertes pályázatok kiválasztását részben a Helyi Közösség végzi

Alapelvek:

 • Területalapúság, alulról építkezés;
 • Partnerségi megközelítés: helyi akciócsoport;
 • Innováció;
 • Integrált megközelítés;
 • Hálózatépítés, azaz térségek közötti együttműködés;
 • Helyi finanszírozás és irányítás.