PDL 2007-2013

Postat Lun, 10/26/2020 - 16:58

            Grupul de Acţiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 a elaborat Planul de Dezvoltare Locală a regiunii pe perioada 2011-2013, un document complex, realizat printr-o largă cooperare între actorii locali din regiunea Giurgeu. 

Planul de Dezvoltare Locală a zonei are ca obiectiv general sprijinirea celor mai inovative proiecte locale deja formulate, sau în curs de planificare, printr-o abordare holistică, armonizarea cu obiectivele formulate din PNDR şi la nivelul UE. G10, o zonă rurală europeană, inovativă şi tradiţională: scop care poate fi atins pe baza strategiei, cu acordul şi efortul comun ale actorilor locali. 

Proiect finanţat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 -2013, Axa 4 LEADER, Măsura 431 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, Submăsura 431.1 Construcţie parteneriate public – private, Faza 3 Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL.