Asociația GAL G10

Banner

Zona G10 este o zonă rurală tradițională care se află în centrul țării, la marginea de est a Transilvaniei, la îmbrățișarea Carpaților Orientali, și este compusă din nouă comune și un oraș, respectiv:  Ciumani, Corbu, Ditrău, Joseni, Lăzarea, Remetea, Suseni, Tulgheş, Voşlobeni și Orașul Borsec.

Pentru dezvoltarea teritoriului a fost înființat Grupul de Acțiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu, care împreună cu actori locali au stabilit strategia de dezvoltare locală a regiunii pentru perioada 2014-2020.

Proiectul este finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,  Axa LEADER.

Beneficiarii eligibili proiectelor sunt actori locali, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul G10.

g10