Componența Asociației

Societate civilă

 • Asociaţia Turistică Borsec cu sediul în localitatea Borsec, str. 7 Izvoare  nr. 3, jud. Harghita, adókod: 14673708, reprezentată de dl. Bara Martin, în calitate de președinte
 • Fundaţia „Şansă” cu sediul în localitatea Suseni, sat Suseni nr. 33, jud. Harghita, cod fiscal: 8845655, reprezentată de dl. Lukács Róbert, în calitate de director executiv
 • Asociaţia Culturală din Ditrău cu sediul în localitatea Ditrău, str. Libertății nr. 18, jud. Harghita, cod fiscal: 18785844, reprezentată de dl. Farkas Lóránt, în calitate de președinte
 • Asociaţia Împreună Pentru Viitor cu sediul în localitatea Remetea nr. 831, jud. Harghita, cod fiscal: 14376928, reprezentată de dna. Pál Gizella, în calitate de membru
 • Asociaţia Tinerilor din Remetea „Tolvajos” cu sediul în localitatea  Remetea nr. 832, jud. Harghita, cod fiscal 14631613, reprezentat de dl. Bakos Szabolcs, în calitate de preşedinte și d-na Nagy-Menyhárt Szidónia în calitate de membru.
 • Asociaţia Pro Lăzarea – Együtt Szárhegyért Egyesület, cu sediul în localitatea Lăzarea nr. 702, jud. Harghita, cod fiscal: 22970700, reprezentată de dna. Benkes Nicoleta, în calitate de preşedinte
 • Asociaţia ”Ditroi Tejtermelok Egyesulete”cu sediul în jud. Harghita Comuna Ditrău, Str. Petőfi Sándor  nr 56, cod fiscal: 25498351, reprezentată prin Bajkó László în calitate de preşedinte.
 • Asociaţia Onkentes Tuzoltoalakulat Gyergyoszarhegy cu sediul în jud. Harghita Comuna Lăzarea,  nr 702, cod fiscal: 26728939, reprezentată prin Ambrus Krisztina în calitate de membru.
 • Asociaţia Agricultorilor Voşlăbeni – Izvorul Mureş cu sediul în jud. Harghita Comuna Voşlăbeni, sat Voşlăbeni  nr 409, cod fiscal: 25570449, reprezentată prin Kozma Piroska în calitate de membru.
 • Asociaţia PRO Tulgheş cu sediul în jud. Harghita Comuna Tulgheş, Centru  nr 339, reprezentată prin Moldovan Anca- Mioara în calitate de membru.
 • Asociaţia Ralf- Ro cu sediul în jud. Harghita Comuna Remetea Pţa. Cseres Tibor, nr 10, cod fiscal: 18034456,reprezentată prin Bakos Edit în calitate de membru.
 • Asociaţia Turistică Torzsasok Lăzarea cu sediul în jud. Harghita Comuna Lăzarea  nr 1273, cod fiscal: 26596897, reprezentat prin Nagy Ildikó în calitate de preşedinte.
 • Asociaţia Alfalvi Fiatalokert cu sediul în jud. Harghita, Comuna Joseni, Nr. 666, cod fiscal: 25536811, reprezentată prin Nagy Emese în calitate de secretar.
 • Asociaţia Culturală Bel Canto cu sediul în localitatea Ciumani nr. 213, cod fiscal: 14546089 , reprezentată de dl. Csata Levente, în calitate de preşedinte și Köllő Hunor în calitate de membru
 • Asociaţia Clubul Sportiv BASTYA cu sediul în sat. Lăzarea, nr.691, județul Harghita, CIF:21525755, reprezentat de Becze Árpád, în calitate de președinte.
 •  Asociația Fenyőalja Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület  cu sediul în sat Ciumani, nr.208, județul Harghita, CIF: 28431720,reprezentată de Kosután Attila în calitate de președinte.
 • Fundatia “Operation Villages Roumains”  cu sediul în localitatea Suseni, nr.276/c, judetul Harghita, CIF:9133000, reprezentat de Bányász Árpád în calitate de președinte.
 • Composesoratul Suseni cu sediul în sat. Suseni, nr.1039,  judetul Harghita, CIF: RO12836469, reprezentat de Solyom Gyula în calitate de președinte.
 •  Asociația Katorzsa Kulturális Egyesület  cu sediul în sat. Lăzarea, nr.216, județul Harghita, CIF: RO026833926, reprezentat de Deák László în calitate de președinte și d-na Sajgó Annamária în calitate de membru
 • Asociația Composesoratul Lăzarea cu sediul în sat. Lăzarea, nr.1193, jud. Harghita, CIF:RO12750251,reprezentat de Benkes Tihamer.
 • Asociația Pro Voslabeni cu sediul în sat. Voșlabeni nr.322, jud. Harghita, CIF:31625590, reprezentat de Tinca Mihai Paul în calitate de președinte.
 • Asociația Natura Voșlăbeni  cu sediul în sat. Voșlabeni nr.120, jud. Harghita, CIF:31625603, reprezentat de Tofan Nelu Marian în calitate de președinte.
 • Asociația Club Sportiv Mureșul-Voșlăbeni cu sediul în sat. Voșlăbeni nr.452/A, jud. Harghita,CIF:33537664,  reprezentată de Colceriu Dandu Ioan
 • Asociația Orotva Egyesület cu sediul în sat.Jolotva, com.Ditrău,jud.Harghita, CIF:15740970, reprezentată de Puskás Nóra în calitate de președinte.
 • Asociația Pro Csutakfalva cu sediul în sat. Remetea, str. Csutakfalva, nr.119, jud.Harghita, CIF:30380920, reprezentată de Portik Bakai Anna
 •  Asociația Szarhegyi Ifjúsági Szervezet   cu sediul în sat. Lăzarea, nr.1193, județul Harghita, CIF:31746877,reprezentată de Portik Gabriella
 • Asociația Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület cu sediul în sat.Joseni, nr.633,jud.Harghita, CIF:15013572, reprezentată de Hunyadi Lenke
 • Asociația Szabad Székely Egyesület  cu sediul în sat.Joseni, nr.636, jud.Harghita, CIF;33040079,reprezentat de Balázs Barna
 • Asociația Al-Falusi Kalaka cu sediul în sat.Joseni, nr.666, jud.Harghita, CIF:31688946, reprezentat de Gál Adél
 • Asociația „Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi és Fejlesztési Szövetsége”, cu sediul în Comuna Remetea, Pţa. Cseres Tibor, nr 10, jud. Harghita, reprezentată de Pál György

Sector Privat

 

 • SOCIETATEA END-IBO SRL cu sediul social in sat. Remetea, com. Remetea, str.Alszegi nr.81, jud. Harghita, J19/14/1996. CUI:80449808, reprezentat de Laczkó Ibolya
 • SOCIETATEA PLAST KING SRL cu sediul social in sat. Remetea, com. Remetea, str. Szent Istvan nr.72, jud. Harghita, J19/324/1997, CUI:9562460, reprezentat de Laczkó Sándor

 

Persoane fizice

 • Rostás Iulianna – Asociația Romilor din comuna Remetea

 • Gyulai Ana – Nők Orája Egylet  

Componența Asociației

Sector public:

 

Membrii Consiliului Director:

 • Bakos Edit- președinte
 • Köllő Hunor- vicepreședinte
 • Páll Gizella- secretar
 • Puskás- Kolozsvári Aliz- membru
 • Sajgó Annamária- membru
 • Mihálydeák Imre- membru supleant
 • Sárpátki Melánia- membru supleant

Cenzor: Bányász Judit

Comitetul de Selecție a Proiectelor:

Din partea UAT:

 1. Gáll Szabolcs membru- Egyed József membru supleant
 2. Bordea Gheorghe membru- Spaciu Sebastian membru supleant
 3. Fazakas Szilárd membru- Györffy Gábor membru supleant

Din partea ONG:

 1. Portik Bakai Anna membru- Puskás Nóra membru supleant
 2. Nagy Menyhárt- Szidónia membru- Farkas Lóránt membru supleant
 3. Mihálydeák Imre membru- Dobai Árpád membru supleant

Parteneri privați:

 1. Laczkó Sándor membru- Laczkó Emőke membru supleant

Comisia de Contestații

Din partea UAT:

 1. Lackó-Albert Elemér membru- Csibi Réka membru supleant
 2. Márton László Szilárd membru- Rășnoveanu Gelu membru supleant
 3. Fórika István membru- Bege László membru supleant

Din partea ONG:

 1. Gál Adél membru- Nagy Ildikó membru supleant
 2. Pál Gheorghe membru- Tofan Nelu Marian membru supleant
 3. Bajkó László membru- Bányász Árpád membru supleant

Parteneri privați:

 1. Laczkó Ibolya membru- Ferencz József membru supleant

Compartiment administrativ:

 • Bakos Edit- președintele Asociației
 • Bakos Szabolcs- reprezentant legal
 • Laczkó Kinga- responsabil financiar
 • Bajkó Ferenc- responsabil verificare-evaluare
 • Koncsag Gabriella- Katalin- responsabil verificare-evaluare