Proceduri de lucru

Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor (CSC) pentru perioada 2016-2023
Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor (CSP) pentru peroiada 2016-2023
Regulament de Organizare și Funcționare a CSP și CSC