Eveniment de informare și de diseminare a rezultatelor

Postat:

Asociația Grupul de Acțiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 în data de 24.11.2022 începând cu ora 11,00 organizează Acțiunea 3: Eveniment de informare și de diseminare a rezultatelor în cadrul proiectului de cooperare cu titlul „Dezvoltarea durabilă și protecția mediului în teritoriul acoperit de GAL G10 și GAL Sóvidék- Hegyalja”, sM 19.3B, în localitatea Remetea, Str. Csutakfalva, Nr. 109, jud. Harghita.

La acest eveniment de încheiere a proiectului se vor prezenta rezultatele obținute în urma finalizării proiectului și indicatorii de monitorizare atinși.  

Kép
2
3