Măsuri de finanţare

MĂSURA 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor agricole
MĂSURA 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole
MĂSURA 4.3 – Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe
MĂSURA 7.2A – Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă
MĂSURA 7.2B - Infrastructură pentru servicii publice și sociale
MĂSURA 7.5 – Sistem de rezervare online și brand turistic zonal