Proiecte finanțate

Data depunerii: 29.09.2017
Beneficiar: Comuna Joseni
Valoare total proiect: 355.151,00 euro
Valoarea nerambursabilă: 171.407,00 euro

Detalii:            Prezentul proiect are ca obiect reabilitarea și dotarea clădirii în zona centrală a satului Joseni, cunoscut sub denumirea “Conacul Mikó” pentru înființarea unei case comunitare. În Casa Comunitară se dorește organizarea diferitelor activități educative, recreative și științifice, tabere pentru copii, tineri și artiști, expoziții și prezentări: un spațiu de socializare pentru seniori – Clubul vârstnicilor; un spațiu de socializare pentru femei – Clubul Femeilor; un spațiu pentru tinerii comunei – Clubul Tinerilor.

 

Data depunerii: 29.09.2017
Beneficiar: Comuna Ciumani
Valoare total proiect: 67.145,70 euro
Valoarea nerambursabilă: 48.622,07 euro

Detalii:            Clădirea fiind o casă țărănească nefolosită, în stare de degradare, totodată păstrează o tipologie de locuință răspândită la începutul anilor 1900. Prin proiect se dorește înființarea unei case a tradițiilor locale,  prin lucrări de intervenții pentru reabilitarea clădirii și schimbarea destinației.  Investiția prezentă este necesară pentru a stimula viața culturală și tradițională a locuitorilor, mai precis reabilitarea arhitecturii tradiționale care încurajează dezvoltarea comunității locale, astfel îngrijind tradițiile și obiceiurile existente în comună. Realizarea unei astfel de investiție asigură un spațiu cu condiții sigure, corespunzătoare pentru derularea unor activități tradiționale, meșteșugărești.

 

Data depunerii: 31.08.2018
Beneficiar: Comuna Ciumani
Valoare total proiect: 15.697,72 euro
Valoarea nerambursabilă: 13.191,36 euro

Detalii:            În momentul de față Centrul Social „Napfény” este dotată cu echipamentele strict necesare pentru o funcționare modestă. Sunt unele programe al căror calitate scad, sunt unele pe care nici nu se pot ține din cauza lipsurilor de echipamente, de exemplu serviciile de recuperare și reabilitare pentru copii mici și părinții lor. Această problemă s-ar rezolva doar cu dotarea curții, clădirii Centrului Social, fapt care ar însemna nu numai crearea unei atmosfere plăcute, o calitate mai bună a serviciilor oferite, dar și noi posibilități de a oferi servicii pentru un nou grup țintă. Investiția prezentă este necesară pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani.

 

Data depunerii: 20.08.2018

Beneficiar: Comuna Ditrău

Valoare total proiect: 149.453,61 euro

Valoarea nerambursabilă: 86.998,27 euro

Detalii:            Prin proiect se propune modernizarea drumului de acces între blocuri din localitatea Ditrău, pentru a asigura accesul ușor și utilizarea în condiții de siguranță de către locuitori. Prin acest drum se accesează zona centrală a Comunei Ditrău, ce face legătura între blocurile 1, 2, 3, 4 … până la 10. În prezent drumul, parte din beton și parte din macadam, este greu practicabil, aflându-se într-o stare avansată de degradare.

 

Data depunerii: 29.11.2018

Beneficiar: Comuna Corbu

Valoare total proiect: 197.381 euro

Valoarea nerambursabilă: 51.000 euro

Detalii:            În prezent drumurile nu sunt capabile să asigure în condiții corespunzătoare, din punct de vedere tehnic și economic traficul existent în zonă. Prin modernizarea infrastructurii rutiere la nivel de comună se va facilita accesul populației către principalele obiective din localitate, de asemenea se va facilita accesul către rețeaua de drumuri naționale, județene și comunale crescând astfel nivelul de civilizație în zonă. Prin proiectul respectiv se urmărește: – crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic, – îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

 

Data depunerii: 31.08.2018

Beneficiar: Comuna Remetea

Valoare total proiect: 94.805,69 euro

Valoarea nerambursabilă: 77.803,09 euro

Detalii:            Obiectul proiectului este amenajarea trotuarelor lângă DJ153C și DJ 153D comuna Remetea, în lungime totală de 351 m. Fășia de teren între limita proprietăților și acostamentul drumului fiind degradat în așa măsură încât nu mai asigură condițiile de deplasare a pietonilor și reprezintă pericole de accidente întrucât pietonii sunt nevoiți să folosească pentru deplasare partea carosabilă a drumului județean.

 

Data depunerii: 31.08.2018

Beneficiar: Comuna Lăzarea

Valoare total proiect: 180.898 euro

Valoarea nerambursabilă: 84.723 euro

Detalii:            Prin acest proiect se propune reabilitarea fostei școli și schimbarea destinației acesteia în vederea realizării unei case comunitare, construcție unde se vor organiza diferite activități educative, recreative și științifice, tabere pentru copii, tineri și artiști, expoziții și prezentări. În acest scop se propune realizarea unui spațiu de socializare pentru seniori, a unui spațiu de socializare pentru femei, un spațiu pentru copii și tinerii comunei, a unui spațiu multifuncțional.

 

Data depunerii: 29.11.2018

Beneficiar: Comuna Tulgheș

Valoare total proiect: 217.202 euro

Valoarea nerambursabilă: 67.000 euro

Detalii:            Proiectul va deservii nevoile legate de asistența socială comunitară. Prin serviciile ce urmează a fi furnizate în cadrul Centrului de Asistență Socială va fi îmbunătățită calitatea vieții locuitorilor prin accesibilizarea următoarelor servicii: – servicii sociale primare de informare și consiliere, – servicii de asistență medicală comunitară, – servicii sociale educaționale adresate familiilor defavorizate, – servicii sociale specializate de dezvoltare a deprinderilor de viață independente, – servicii sociale specializate de consiliere și sprijin pentru femei cu copii.

 

Data depunerii: 27.09.2017

Beneficiar: Comuna Suseni

Valoare total proiect: 235.367,64 euro

Valoarea nerambursabilă: 160.414,99 euro

Detalii:            În cadrul proiectului se propune modernizarea fostei clădiri al consiliului local, în care în prezent nu se desfășoară activități,  clădirea  fiind nefuncțională, abandonată, în stare degradată. În subsolul și parterul clădirii se vor amenaja spații care vor fi folosite pentru activități de recreere pentru tineri și pentru bătrâni. Totodată la parterul clădirii se va amenaja sediul de comandă pentru situații de urgență. Astfel clădirea va servi ca un centru multifuncțional atât pentru activități sociale,  cât și publice.  Clădirea se va amenaja cu scopul de a servi 3 funcții principale:  Clubul elevilor și copiilor, Clubul persoanelor vârstnice și Sediu de comandă pentru situații de urgență.

 

Data depunerii: 29.09.2017

Beneficiar: Comuna Voșlăbeni

Valoare total proiect: 141.595 euro

Valoarea nerambursabilă: 112.936 euro

Detalii:            Prin acest proiect se urmărește schimbarea de destinație a unei clădiri aflate în centrul comunei Voșlăbeni momentan fără nici un fel de utilizare într-un complex social. Clădirea va cuprinde o sală multifuncțională cu o capacitate de 40 de locuri, care să poată fi folosit de locuitorii comunei Voșlăbeni pentru diverse activități, cum ar fi Club pentru persoanele vârstnice, club pentru tineri, sală de proiecții, sală de expoziții, loc de desfășurare a unor întâlniri, simpozioane etc. precum și asigurarea bibliotecii comunale cu un spațiu adecvat.