Programul LEADER

LEADER

Liaison Entre Action de Developpment de I’Economie Rurale

Ce reprezintă Programul LEADER?

Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunități de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Care sunt avantajele utilizării Programului LEADER?

  • Răspunde nevoilor locale specifice;
  • Valorifică resursele locale;
  • Mobilizează actorii locali, reprezentanții ai populației rurale, de a se preocupa și de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunitățile lor;
  • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb și transfer de experiență prin crearea de rețele;
  • Prin caracterul său descentralizat, integrat și de jos în sus este esențial pentru dezvoltarea echilibrata teritorială

Cine elaborează și promovează strategiile locale?

Grupurile de Acțiune Locală elaborează și promovează planurile de dezvoltare locală.

Ce sunt Grupurile de Actiune Locala?

Grupurile de Acțiune Locală reprezintă parteneriate public-private constituite din diverși reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societăți civile din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii economici și reprezentanții societăților civile precum agricultorii, femeile, tinerii din spațiul rural și asociațiile acestora trebuie sa reprezinte cel puțin 50% din parteneriatul local.

Ce teritorii sunt eligibile pentru Programul LEADER?

Teritoriile eligibile sunt acele teritorii, care în conformitate cu definiția OECD, sunt clasificate drept rurale. Definiția OECD are la bază aceea parte a populației care locuiește în comune (cu mai puţin de 150 locuitori/km2). Această definiție este unica recunoscută pe plan internațional referitor la spațiul rural.

Beneficiarii Programului LEADER?

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acțiune Locală (GAL) care își desfășoară activitatea pe un teritoriu rural, cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 locuitori și densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.

Care sunt etapele pentru pregătirea implementării Programului LEADER?

  • Formarea animatorilor reprezentanți ai anumitor teritorii (zone) subregionale;
  • Constituirea Grupurilor de Acțiune Locală;
  • Elaborarea strategiei de dezvoltare locală de către GAL-uri;
  • Selectarea proiectelor;
  • Implementarea strategiilor de dezvoltare rurală

 

Care este rolul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în implementarea Programului LEADER?

Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală din cadrul MADR exercită rolul de Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală din România.

AFIR este autoritatea națională responsabilă de implementarea financiară și tehnică a măsurilor din Programul LEADER.

Cine sunt și ce rol au animatorii?

Animatorii sunt persoane cu pregătire specifică (care poate fi dobândită prin participarea la cursurile de formare susținute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) cu rolul de a identifica problemele care îngreunează sau frânează dezvoltarea locală și în același timp propune/inițiază concepte, măsuri și proiecte capabile să soluționeze problemele locale.

Din ce se finanțează Programul LEADER?

Programul LEADER se finanțează prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005.