SDL

terkep

SDL 2014-2020

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.

Contract de finanţare Nr. C19401012011672115066/ 24.11.2016.

                Valoare contract 307.339,27 Euro, din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 307.339,27 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

Regiunea GIURGEU G10

Regiunea Giurgeu G10 are scopul principal de a contribui la dezvoltarea teritoriului și de a îmbunătăți calitatea vieții populației, ceea ce poate fi realizat prin strategia de dezvoltare locală.

Strategia, ca un instrument important al dezvoltării, creează posibilăți atât pentru sfera publică, cât și pentru sfera civilă și privată.

Asociația Grupul de Acțiune Locală are sarcina de a identifica nevoile locale, creând posibilități pentru colaborare dintre sferele menționate.