Analiză SWOT

PUNCTE TARI

- Fondul forestier

- Fructe de pădure și ciuperci

- Rezervatii naturale în apropierea localitățiilor

- Faună și floră bogată

- Peisaj autentic, zonă de munte

- Patrimoniu arhitectural bogat

- Izvoare de apă minerală

- Fabrică de apă minerală cunoscut la nivel național

- Tradiția deținerii animalelor

- Tradiții populare și obiceiuri caracteristice zonei

- Accesibilitate rutieră și ferată

- Drumurile județene, naționale și europene sunt într-o stare bună – Zone cu potențial turistic (Masivul Hășmaș, Lacu Roșu-Cheile Bicazului, Borsec, Izvoru Mureșului, Bucin)

- Firme în domeniul prelucrării lemnului

- Varietate în cazul asociațiilor non-agricole

- Tradiția forței de muncă în sectorul agroalimentar, construcții și prelucrarea lemnului

PUNCTE SLABE

- Sold migratoriu negativ

- Îmbătrănirea populației

- Infrastructura sanitară, medicală insuficientă

- Spor natural negativ

- Terenuri slab productive, oportunități de finanțare sau autofinanțare redusă în cadrul fermierilor de zootehnie, și ca urmare lipsa depozite de gunoi de grajd

- Lipsa locurilor de muncă

- Număr scăzut de IMM-uri în sectorul de servicii, servicii medicale

- Patrimoniu arhitectural într-o stare degradată

- Capacitatea prelucrării laptelui este insuficient față de potențialul local

- Absența prelucrării și valorificării ale fructelor de pădure și ai ciupercilor, respectiv produselor tradiționale locale

- Infrastructură de turism învechită și absența managementului adecvat

- Lipsa imobilelor adaptate pentru întreprinderi

- Numărul scăzut ai activitățiilor neagricole

- Nivel scăzut ai eficienței energetice inclusiv în sectorul public

- Absența centrelor de zi pentru grupuri ținte sociale

- Iluminat public nu respectă standardelor în vigoare

- Clădiri parțial degradate sau în curs de degradare, fără funcțiuni adecvate

- Localități periferice fără canalizare în perspectivă

OPORTUNITĂȚI

- Modernizarea/înființarea pârtiei de schi- extinderea serviciilor existente

- Schimări climatice: scade necesarul de căldură, și crește cantitatea apei metereologice

- Sprijin nerambursabil din fonduri UE, în diferite domenii (capital uman, infrastructura de bază, agricultura, turism, protecția mediului etc.)

- Noi forme de turism: peisaj rural autentic și tradițional; activități pentru păstrarea tradițiilor din zonă; turism religios

- Colaborare: zonală, între întreprinderi și fermieri locali

- Fonduri bugetare pentru serviciile sociale

- Creșterea cererii de piață a produselor sănătoase, tradiționale

AMENINȚĂRI

- Plecarea forței de muncă calificată/ lipsa de capital uman

-Criza economică/financiară

- Criza pe piața laptelui la nivel UE contiună

- Limitarea fondurilor UE

- Schimbări la bugetul local

- Schimbarea regulamentelor

- Pericol de inundație

- Experiențe negative din era comunismului

- Creșterea numărului de persoane care nu lucrează în domeniu din cauza cursurilor fără calitate și care nu corespund cererilor forței de muncă

- Tensiuni etnice/interetnice

- Politica ireală în cazul construcției de autostrăzi

- Politica agrară și sanitară cu efect negativ asupra sectorului zootehnic

-Cel mai apropiat aeroport se situează la o distanță de 130-150 km