Lansare sesiune de depunere M6/6A sM 6.4

Postat Mie, 06/23/2021 - 14:34

Asociația Grupul de Acțiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 în cadrul Sesiunii nr. III/ 2021 începând cu data de 28.06.2021 ora 8:00 lansează Măsura M6/6A, sM 6.4-Servicii de calitate pentru populație.

 

Tipuri de acțiuni eligibile:

  • cercetare de piață (activitate obligatorie);
  • construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru activitatea propusă, instalații necesare, branșamente la utilități;
  • achiziționarea autovehiculului specializat (max. 1 per proiect) – numai pentru medici de familie;
  • achiziționarea utilajelor, echipamentelor și dotarea necesară pentru activitatea propusă;
  • costurile generale conform fișei submăsurii 6.4.

 

Tipuri de beneficiari eligibile: societăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, cabinete de medici de familie, de specialitate, birouri individuale sau colective de arhitectură etc.


Fond disponibil pentru acest apel de selecţie: 39.884,52 euro.

Finanţare: Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de  90%.

Valoarea ajutorului public nerambursabil acordat: max. 19.942,26 euro/proiect.

 

Data limită de depunere a proiectelor: 28.07.2021, ora 16:00.

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Sediul Asociației Grupul de Acțiune  Locală  pentru  Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ța. Cseres Tibor, nr. 22, Județul Harghita, Cod poștal 537250, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00–16:00.

 

 

Solicitanții pot obține mai multe informații: la adresa Com. Remetea, Sat Remetea, P-ța Cseres Tibor, nr. 22, Județul Harghita, Cod poștal 537250, Website: www.g10.ro, e-mail: office@g10.ro, Tel: 0266-352360.

 

ATENȚIE: beneficiarii de proiecte au obligația de a implementa proiectele selectate până la finalul anului 2023, inclusiv depunerea și efectuarea ultimei plăti, conform art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare.