Lansare activități de educare și conștientizare ecologică

Postat Mar, 11/23/2021 - 09:58

Anunț!

Începând cu data de 16 Noiembrie 2021. GAL G10 lansează Activitățile de educare și conștientizare ecologică  în cadrul unităților de învățământ din regiunea G10, aferent proiectului de cooperare cu titlul „Dezvoltarea durabilă și protecția mediului în teritoriul acoperit de GAL G10 și GAL Sóvidék- Hegyalja”, sM 19.3B.

 

Tematica:

  1. managementul deșeurilor
  2. prezentarea valorilor naturale

 

Grupul țintă: elevii ai școlilor generale din clasele V-VIII